Expo Artrium Nepal 2016

Foto’s die onderdeel uitmaakten van de expositie ‘Nepal door onze ogen’ in het Artrium van het ministerie van BZ in Den Haag in 2017.